BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie przetargowe.

Dokumentacja ostatniego postępowania przetargowego:

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla V Liceum
Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego,
mieszczącego się przy ul. Nowolipie 8 w Warszawie

Dokumentacja przetargu:

Ogłoszenie o przetargu - 1 marca 2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 8 marca 2016 r.

 
Przebieg anulowanego postępowania przetargowego

Ogłoszenie o przetargu - 16 luty 2016 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Odpowiedzi na pytania wykonawcy - 19 luty 2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22 luty 2016 r.

Modyfikacja zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 22 luty 2016 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - 25 luty 2016 r.