BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie

 MAJĄTEK

 

Na majątek Liceum składa się:

·          budynek przy ul. Nowolipie 8,

·          środki trwałe,

·          księgozbiór Biblioteki Szkolnej.