Dyrektor Liceum - dr Mirosław Sosnowski

 

Wicedyrektor Liceum - mgr Magdalena Pochylska

 

 

 

WŁADZE LICEUM

 

BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie